SERVICE & ONDERHOUD


U hebt een gas- of lasinstallatie die hersteld, onderhouden of gevalideerd dient te worden?
Dan komen wij even langs.


HERSTELLINGEN
Op onze hersteldienst kunt u terecht met alle toestellen, ongeacht het merk of type.
Hebt u een installatie die niet zo eenvoudig te verplaatsen is? Dan helpen wij u graag verder.
 


VALIDATIE VAN LASMACHINES MIG/MAG/TIG/MMA
U laat uw lasmachines best elk jaar valideren volgens norm EN50504. Daarbij checken we voor u of de ingestelde lasparameters overeenkomen met de werkelijke.
Wijken de gemeten resultaten te veel af? Dan worden de parameters bijgesteld en kunt u weer in alle veiligheid verder werken.
Onze meetinstrumenten zijn gekalibreerd volgens EN 60974-1 © IEC:2005, klasse 2,5.
 
De stappen van een validatie:
1. Voor we aan een validatie beginnen, doen we een basisonderhoud. Dit is verplicht volgens de NEN-EN1090 normen. Bovendien zijn onze meetresultaten zo straks veel betrouwbaarder.

2. We controleren de stroom, de spanning en indien u dat wenst ook de draadsnelheid.Dat gebeurt met 10 metingen in het gebruiksgebied van de machine. Het minimum, het maximum en het gemiddelde die in de Welding Procedure Specification vermeld worden, dienen als referentie. Bij een stappengeregelde machine doen we de vergelijkende meting aan de hand van de instelknop. Bij een digitale machine gebruiken we daarvoor het display. Is er een tolerantieoverschrijding? Dan wordt de machine tot 3 keer bijgeregeld.

3. Is alles in orde? Dan ontvangt u een validatierapport. En uw machine krijgt een validatiesticker.ONDERHOUD LASMACHINES MIG/MAG/TIG/MMA
Laat uw lasmachine jaarlijks onderhouden. Zo verhoogt u de betrouwbaarheid van uw installatie en geniet u van een gecontroleerder lasproces.
Bovendien loopt u minder risico op uitval. Hebt u ook graag een validatie of veiligheidskeuring volgens NEN-EN1090? Dan is een onderhoud zelfs verplicht.
 
Een onderhoud omvat het volgende:
- Openmaken en uitblazen van de lasmachine.
- Test of alle meters, knoppen en instellingen werken.
- Nazicht van alle mechanische en elektrische verbindingen; bedrading, printen, koeling, …
- Nazicht van de primaire en secundaire stroomkring ; OKC, voeding, stekker ,…
- Kleine mankementen worden direct hersteld.
- Bij storingen herstellen we de machine. Ook als daar exclusieve onderdelen voor nodig zijn.VEILIGHEIDSKEURING LASMACHINES MIG/MAG/TIG/MMA
Natuurlijk wilt u niet het risico lopen dat uw machine wordt afgekeurd of uit dienst wordt genomen.
Laat hem daarom jaarlijks keuren volgens norm EN60974-1. Afhankelijk van het puntensysteem van uw toestel, kan dat ook iets minder vaak.
Onze meetinstrumenten zijn gekalibreerd volgens EN 60974-1 © IEC:2005, klasse 2,5.
 
De stappen van een veiligheidskeuring:
1. Voor we een veiligheidskeuring starten, doen we een basisonderhoud. Dit is verplicht volgens de NEN-EN1090 normen. En zo zijn onze resultaten straks nog betrouwbaarder.

2. We voeren enkele elektrische testen en functietesten uit.
Elektrische tests :
Beschermingsleiding meting
Isolatieweerstand meting
Lekstroom primair / secundair meting
Nullastspanning : Uo, IEC
Functietests:
Gasklep werking
VRD werking
Noodstop werking

3. Is alles in orde? Dan ontvangt u een keuringsrapport. En uw machine krijgt een keuringssticker. Wordt de machine afgekeurd? Dan wordt deze uit dienst genomen en zoeken we samen de beste oplossing.

Machines van vóór 1989 worden gekeurd, maar volgen de norm niet. U krijgt dan een keuringsfiche waarop dit vermeld staat.
 

© Las- en Gastechniek 2017 | designed by Cobretti®